13 april             High Tea

18 mei              Thema avond 20.00u in de Oase.
                        "Vogels in onze omgeving". 
                        Uitleg door vogelwerkgroep Gemert.
26 mei              open dag NFN
3 augustus        fietstocht, bestemming volgt
14 september    High Wine: Uitgesteld tot 2020!
28 september    Wandeling Bronlaak
 
 

Voor de High Wine van 14 september hebben zich slechts 17 mensen aangemeld. Waarschijnlijk past deze datum minder goed in de agenda’s.

Gezien de tijd en energie die erin gestoken moet worden door deelnemers, medewerkers Oase en organisatie, hebben we besloten om de High Wine uit te stellen naar een nader te bepalen datum in het voorjaar 2020.

De High Wine van 14 september 2019 gaat dus niet door.
Jammer, maar van uitstel komt zeker geen afstel.
 


 

Wandeling leden “Vrienden van “Elsendorp” Bronlaak en omgeving 28 september 2019, aanvang 13.00 uur