Beste vrienden,

Jullie hebben al een hele tijd niets meer van ons vernomen. Persoonlijke omstandigheden van jullie
bestuursleden waren daar vooral debet aan. Maar nu willen we de draad graag weer oppakken.
Natuurlijk ook gezien de coronaperikelen die we nu toch, hopelijk, achter ons hebben gelaten. We
hebben voor dit seizoen weer de nodige activiteiten ingepland waarvoor wij jullie van harte uitnodigen.
De geplande activiteiten zijn toegevoegd onder activiteiten. 


Contributie:
 
Door persoonlijke omstandigheden heeft de incasso van de contributie van het lidmaatschap van onze vereniging nog niet kunnen plaatsvinden. Binnenkort zullen we deze incasso uitvoeren. Zoals we eerder hebben aangegeven geldt er dit jaar een korting op de contributie van 16 euro per stel of individueel lid.
 
Graag hopen we jullie terug te zien bij onze activiteiten. Wij wensen jullie een zonnig en prettig zomerseizoen 2022.
 
Groet,
 
Bestuur Vrienden van Elsendorp
 
Marjo Klaassen
Erik Peeters
Peter Hanen
  
 2022-06-25 Update fietstocht 22 juli activiteiten 2022  Publiek
     
 2022-06-09  Update activiteiten 2022  Publiek
     
 2022-05-24  Planning activiteiten 2022  Publiek
     
 2021-08-20  Foto's van de fietstocht van 18 augustus "Boer en Wij, foto's extern  Leden
     
 2021-08-08  2e Fietstocht op 18 augustus, max 30 deelnemers activiteiten 2021  Publiek
     
 2021-07-21  Helaas door Corona wederom aanpassing info activiteiten 2021  Publiek
     
 2021-06-01  Aanpassing info activiteiten 2021 v.w.b. fietstocht en wandelen  Publiek
     
 2021-05-25  Meer info van het bestuur betreffende activiteiten 2021  Publiek
     

 

Informatie Vrienden van Elsendorp:
 
Let niet alleen op je mailbox maar kijk ook op de mededelingenborden in het park. Gedurende het zomerseizoen zullen wij die regelmatig gebruiken om informatie te delen. Tevens kun je voor informatie altijd terecht op onze website www.vriendenvanelsendorp.nl. Op dit webadres kun je je ook opgeven voor de diverse activiteiten. Ook op de website: het aanmeldformulier voor nieuwe leden. Dus ken je iemand uit je omgeving die ook lid wil worden van Vrienden van Elsendorp, verwijs ze dan graag naar onze website.