Of het paradijs op aarde kan of heeft bestaan: daar zullen wij ons niet over uitlaten, maar Naturistisch Recreatiepark Elsendorp komt wel dicht in de buurt. Het is een schitterende locatie om bloot te recreëren! Dat vinden althans de leden van de Naturisten Vereniging Vrienden van Elsendorp. Samen bloot genieten is dubbel bloot genieten of misschien wel driedubbel. Dat is de insteek van onze vereniging, die bestaat sinds 1994. Als onafhankelijke naturistenvereniging zijn wij aangesloten bij de NFN, de Naturisten Federatie Nederland. Wij zijn een vereniging van gasten. Gasten met een jaarplaats, een seizoenplaats, een vakantieplaats of als dagrecreant. Wij beheren het terrein niet; doen daar, behalve aan de eigen plaats of chalet, zelf geen onderhoudswerkzaamheden en organiseren geen terreinactiviteiten, maar wij genieten. Als vereniging van blote levensgenieters hebben we de naturistische normen en waarden hoog in ons vaandel staan. Dat betekent dat wij bloot genieten zodra de weersomstandigheden dat toelaten. En dat is vaker dan men zou denken, want Elsendorp ligt in de Peel, het warmste gebied van Nederland. Behalve het praktiseren van het naturisme en het voldoen van een bescheiden contributie kennen wij geen verdere verplichtingen voor onze leden.

Natuurlijk hebben vele leden onderlinge contacten op het park en om de contacten tussen alle leden te bevorderen organiseren we jaarlijks een of meerdere activiteit(en), veelal in de vorm van een excursie.

Ons lidmaatschap staat open voor een ieder die het bovenstaande aanspreekt. Zie verder onder “lid worden".